Information

Populate the side area with widgets, images, and more. Easily add social icons linking to your social media pages and make sure that they are always just one click away.

Volodymyr Opanasenko

Od 5 lat zajmuje się projektami z usprawniania działalności operacyjnej w firmie McKinsey& Company. Jest specjalistą w zakresie produkcji, magazynowania, logistyki oraz funkcji G&A. W swojej pracy m.in. zajmuje się analizą zaawansowania wdrożenia leanmanagement w wiodących spółkach z branży FMCG. Członek SLMP.