Information

Populate the side area with widgets, images, and more. Easily add social icons linking to your social media pages and make sure that they are always just one click away.

Rafał Osmoła

Partner zarządzający w firmie doradczej ASD Consulting w Warszawie. Certyfikowany Six Sigma Black Belt. Od 15 lat specjalizuje się w poprawie doskonałości organizacyjnej. Wdraża projekty lean i Six Sigma w firmach będących liderami rynkowymi w Polsce i na świecie. Realizował projekty zarówno w środowiskach produkcyjnych i logistycznych, jak i usługowych. Ekspert i trener w zakresie metod zarządzania zespołami. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej oraz prelegent wielu konferencji związanych z lean management.