Information

Populate the side area with widgets, images, and more. Easily add social icons linking to your social media pages and make sure that they are always just one click away.

Piotr Walentynowicz

Od 1995 roku Piotr jest związany z trójmiejskim środowiskiem akademickim, pracując od 2009 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi tam zajęcia z m.in. podstaw zarządzania, zarządzania produkcją, a ostatnio również z lean management i kaizen. Piotr posiada również doświadczenie konsultingowe z projektów realizowanych w kilku przedsiębiorstwach (m.in. Opoczno S.A. i Famarol S.A.). Jest autorem ponad 70 artykułów naukowych i kilkunastu popularnonaukowych na temat zarządzania, kilkunastu opracowań na rzecz praktyki i dwóch monografii. Obecnie prowadzi badania naukowe na temat stosowania kaizen i lean management w polskich przedsiębiorstwach oraz zachęca młodzież do zgłębiania tych koncepcji w nauce i praktyce. Aktywnie uprawia sport, a pasja do lean i Japonii wywodzi się w jego przypadku, oprócz prakseologii, z karate.