Information

Populate the side area with widgets, images, and more. Easily add social icons linking to your social media pages and make sure that they are always just one click away.

Katarzyna Matusiak

Na co dzień współpracuje z firmą Growtth Consulting Europe, gdzie prowadzi projekty transformacyjne w krajach Europy Zachodniej. Jest absolwentką Biotechnologii na Politechnice Wrocławskiej oraz podyplomowych studiów menedżerskich Zarządzanie Pracą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w obszarach operacyjnych, które budowała pracując jako manager, lider, trener i konsultant. W 2010 roku uzyskała certyfikat Value Based Lean Six Sigma Black Belt. Posiada również certyfikat profesjonalnego coacha ICF. Specjalizuje się w autorskiej i nowatorskiej metodologii Lean Coaching, dotyczącej zmian i wdrożeń w organizacjach. Jest członkiem SLMP.