Information

Populate the side area with widgets, images, and more. Easily add social icons linking to your social media pages and make sure that they are always just one click away.

Joanna Czerska

Pasjonatka, badaczka i praktyk lean thinking od ponad 20 lat. Joanna pierwsze kroki z lean management stawiała w firmie produkującej rozdzielnice niskiego napięcia jako specjalista ds. doskonalenia produkcji. Autorka pierwszego w Polsce programu nauczania lean management na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (gdzie w 2002 roku obroniła pracę doktorską dotyczącą zastosowania lean w podnoszeniu efektywności produkcji), a także książek i artykułów. Lider zespołu firmy doradczej LeanQ Team w Gdańsku. Joanna jest koordynatorką programu Młody Lean Lider (MLL), skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych, a obecnie pracuje nad koncepcją rozwoju lean education dla szkół. Członek SLMP.