Information

Populate the side area with widgets, images, and more. Easily add social icons linking to your social media pages and make sure that they are always just one click away.

Joanna Czerska

Pasjonatka, badaczka i wdrożeniowiec Lean Thinking od ponad 20 lat. Pierwsze kroki z lean management stawiała w firmie produkującej rozdzielnice niskiego napięcia jako specjalista ds. doskonalenia produkcji. Później pracowała na stanowisku dyrektora produkcji w firmie spożywczej, gdzie wdrażała lean management w takich obszarach jak produkcja, utrzymanie ruchu i logistyka. Autorka pierwszego w Polsce programu nauczania lean management na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (gdzie w 2002 r. obroniła pracę doktorską dotyczącą zastosowania lean w podnoszeniu efektywności produkcji), a także książek i artykułów. Lider zespołu firmy doradczej LeanQ Team sp. z o.o. w Gdańsku. Jest koordynatorką programu Młody Lean Lider (MLL) skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych, a obecnie pracuje nad koncepcją rozwoju Lean Education dla szkół. Członek SLMP.